کربلا در کربلا می ماند اگر زينب نبود
شيعه می پژمرد اگر زينب نبود
وفات حضرت زینب (س) تسلیت باد

 

ای روضه ی رضوان رضا ادرکنی
سرحلقه ی خوبان خدا ادرکنی
درجود و کرم نیامده در عالم
دستی به کریمی شما ادرکنی

ولادت امام جواد(ع) مبارک بادنوروز این رفاقت را نگاهبانی می کند که باور کنیم قلبهامان جای حضور دوستانمان هستند .