خدایا تورا سوگند میدهیم به دو مولود نورانی امشب ولادت حضرت محمد مصطفی(ص) و حضرت امام جعفر صادق(ع)، سلامتی دین ودنیا رابه شما عطا فرماید
عید بر شما وخانواده محترمتان مبارک